Contact

Shantarasa Yoga

 

Postal Address

PO Box 449
Mt Barker SA 5251
www.shantarasa.com

kevalSHOPPED - Sadhana

 

 

 

Principals | Senior Teachers

Sadhana and Keval Pezet
+61 417 190 800
info@shantarasa.com

 

 

 

 

 

Manager | Student Services

Tanya Bingham
+61 412 614 717
tanya@shantarasa.com